🚩สพฐ. ออกติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🚩

🎗สพฐ. ออกติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🎗
🚩วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 🚩 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายโกศิลป ดวงใจ ผอ.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ฯ การออกติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ออกติดตามโรงเรียนดังต่อไปนี้
1️⃣โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอโพนพิสัย
2️⃣โรงเรียนบ้านนาตาล อำเภอโพนพิสัย
3️⃣โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี
🙏ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการติดตามในครั้งนี้