🚩สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ศึกษาดูงาน ณ สพป.หนองคาย เขต 2 🚩

🚩 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 🚩 เวลา 11.30 น ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นายมนูญ รักดี รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และคณะศึกษาดูงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารงานงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทั้งคณะศึกษาดูงานและบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ของ สพป.หนองคาย เขต 2 ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่