การคัดเลือกผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการคัดเลือกผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
โดยมีนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดจัดการแข่งขันฯ ทุกเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และให้ทุกเครือข่ายส่งผลงานนักเรียน ที่ชนะเลิศ (เฉพาะลำดับที่ 1) ในแต่ละประเภท เพื่อนำมาคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะครูภาษาไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงาน ในครั้งนี้