🚩การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 2/2565)🚩

🚩วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. 🚩ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 2/2565) เพื่อรับแจ้งข้อราชการ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ของกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกภาคส่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
🎗โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมฯ
🙏ขอขอบคุณ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.หนองคาย เขต 1