🚩การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) 🚩

🚩วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายพิทยา บริจาค ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย