?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ?

?วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางอิชยา สิงห์คำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกรามภคิน โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายนวน เถื่อนลือชัย ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเซิม อำเภอโพนพิสัย