?กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565?

?สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565?
?วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ?
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยได้เสนอชื่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านผือ นักเรียน และชุมชนบ้านผือ อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนด้านการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับโรงเรียนบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
? นายศุภชัย วงศ์เวคิน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายประหยัด ธรรมขันธ์ เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบ “เข็มเสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 130 ปี ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา
?ขอขอบคุณภาพข่าว จาก เฟสบุ๊คกระทรวงศึกษาฺการ