?การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 ) ?

?วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางรำเพย ทินกระโทก ผอกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ รก. ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 )ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Loading