?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ?

?วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น ? ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 6 ราย โดยนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เมษายน 2565 นี้
?ในการนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้พบปะและดำรินโยบาย” ปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ในการบริหารจัดการฯภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2