?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2565 ?

?วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ พระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
?โดย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีฯดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอโพนพิสัย
✔ภายใต้มาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด