?การประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)?

?วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ
พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์