?การประชุมข้อราชการ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ?

? วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น?
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ร่วมประชุมแพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเร่งรัดงบประมาณแผนงานตามโครงการที่ดำเนินงานและกำลังดำเนินงาน และการปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19