🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ขอเชิญชวนออกกำลังกาย ต้านโควิด🚩

🦾สพป.หนองคาย เขต 2 ขอเชิญชวนออกกำลังกาย ต้านโควิด🦾
🚩วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.🚩 นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสังกัด ออกกำลังกายต้านโควิด เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2
🎗สพป หนองคาย เขต 2 ขอเชิญชวนบุคลากร ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน