🚩การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4 /2565 🚩

🚩วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 🚩 เวลา 09.00 น.
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4 /2565 เรื่องการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
🎗โดย นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย