?การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4 /2565 ?

?วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ? เวลา 09.00 น.
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4 /2565 เรื่องการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
?โดย นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

Loading