สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 5/2562

เช้าวันนี้ (17 มี.ค. 2562) เวลา 09.30​ น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่วมการประชุมบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2562​ ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อประชุมวางแผนในการนิเทศการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ในด้านต่างๆ ที่ สพฐ. กำหนดไว้