📢🚩การอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2564 🚩

🚩วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการเปิดอบรมฯ พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ในการการอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมด้วยระบบห้องประชุมทางไกล Google Hangouts Meet cและถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน YouTube ช่อง Nongkhai2 Channel
🎤 ขอขอบคุณ นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ วิทยากรในการดำเนินการประชุม และคณะทำงานฯที่อำนวยความสะดวกในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.หนองคาย เขต 2