📣การจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 📢

🚩 วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายสถิตย์ ภูชาดึก คณะกรรมการ กตปน. และนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565
🎀ในการนี้ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดสอบฯพร้อมด้วยนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ พร้อมนี้รายงานผลการตรวจคะแนนการสอบคัดเลือกรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในเวทีระดับนานาชาติ ดังนี้
1️⃣วิชาวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 24 คน มาสอบ 18 คน ขาดสอบ 6 คน และผลการตรวจคะแนนมีนักเรียนที่ผ่านเข้าสอบคัดเลือก รอบ 2 ผู้สอบผ่านเกณฑ์จำนวน 7 คน
2️⃣วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนเข้าทั้งหมด 16 คน มาสอบ 14 คน ขาดสอบ 2 คน และผลการตรวจคะแนน..ผู้สอบผ่านเกณฑ์ 0 คน
✔การดำเนินการสอบปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2