พิธีปิดกิจกรรม English Camp ตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจำปี 2565