?การประชุมคณะทำงานการรายงานผลและจัดทำแบบติดตามฯตามมาตรฐานสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2?

?วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และผู้รับผิดชอบในการตัวชี้วัดฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการรายงานผลและจัดทำแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช