?สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสอบการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ?

 
?วันที่ 30 เมษายน 2565 ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ให้การตรวจเยี่ยมสนามสอบการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565
?ในการนี้ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดสอบฯพร้อมด้วยนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading