?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ?

?วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
โดย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัยเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ ริมห้วยวังบักเสา บ้านสร้างนางขาว ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย