? กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์?

? กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์?
?วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ?เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 อุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากรในสังกัด เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการติดตามงานแผนงานตามโครงการที่ดำเนินงานและกำลังดำเนินงาน และการปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช