พิธีรับ-มอบ รั้วโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1

วันนี้ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ  หอประชุมโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีรับ-มอบ รั้วโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 โดยมีนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายถาวร พิมพ์นนท์ ผอ.โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายฯ รัตนวาปีและคณะครู นักเรียนโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการรับ-มอบ รั้วในครั้งนี้
การสร้างรั้วนั้นได้รับความร่วมและระดมทุนทรัพย์จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและศิษย์เก่าของดรงเรียนที่ช่วยในการสร้างรั้วในครั้งนี้