🎀สพป.หนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอโพนพิสัย🎀

🚩วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2565 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเน้นยำ เรื่องความปลอดภัย อาคาร สถานที่ บริเวณภายในโรงเรียน รวมทั้ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการสร้างความอบอุ่น ระหว่างเด็กนักเรียนและคุณครู แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอโพนพิสัย
🎀 การตรวจเยี่ยมและการนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย