? สพป.หนองคาย เขต 2ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอรัตนวาปี?

?วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่ม นโยบายและแผน ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเน้นยำความเชื่อมั่นการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัย อาคาร สถานที่ บริเวณภายในโรงเรียน รวมทั้ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการสร้างความอบอุ่น ระหว่างเด็กนักเรียนและคุณครู แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอรัตนวาปี
? การตรวจเยี่ยมและการนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอรัตนวาปีดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Loading