?สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวและพีธี MOU การจัดงานมหกรรมการอ่าน”นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าพาไป ?

?วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวและพีธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดงานมหกรรมการอ่าน”นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าพาไป ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงาน ดังนี้
1️⃣มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2️⃣ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
3️⃣สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
4️⃣สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
5️⃣สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบระถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
6️⃣เทศบาลนครอุดรธานี และ
7️⃣โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านเพื่อการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้ในชุมชน เพื่อการผลิตสื่อวรรณกรรมพื้นถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอน การอ่าน นำไปสู่การ สร้างวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยใช้สื่อนิทานพื้นถิ่น 3 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู รวมทั้งสื่อเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน ชุดดอกจานอ่านคำ และกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
?ทั้งนี้ กิจกรรมการแถลงข่าว โดย
? ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ การดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านฯและ การเตรียมจัดงาน มหกรรมการอ่าน “นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าพาไป”
?อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ นักสร้างสรรค์นิทานสำหรับเด็กและนักวิชาการอิสระ“นิทานบ้านเฮาจะเปลี่ยนแปลงโลกของการอ่านอย่างไร”
?ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและนิติการ สพฐ.“ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านฯ”
?อาจารย์สุณิสา ดีนาง หัวหน้าโครงการฯ “การพัฒนาโครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านฯ ในพื้นที่จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารหอประวัติ (วังแดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Loading