?การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนพื่อรับทุนการศึกษาและทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนฯ ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย?

?วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ? เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2565 ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนพื่อรับทุนการศึกษาและทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนด้อยโอกาส ขาดอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน มีสภาวะทางครอบครัวแร้นแค้น ไม่มีที่อยู่อาศัย ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียนด้อยโอกาส และได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจาก? สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ? ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 39 ทุนๆละ 2,000 บาท

Loading