?การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ?

?วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565? ? นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมด้วยนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายอดุลเดช สาริคาน ผอ.รร.บ้านพระบาทนาหงส์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจกับนักเรียนในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี.โดย สพป.หนองคาย เขต 2 มีนักเรียนที่เข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศ ตามรายชื่อดังนี้
?โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. เด็กหญิงกันยาลักษ์ นาสมวาส
2.เด็กหญิงกิติยากร สุทธิประภา
3. เด็กหญิงพรชนิตว์ อภัยวงศ์
4. เด็กหญิงภัทรธิดาภรณ์ เดชประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุภาพร ยกเทพ
?โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
6. เด็กหญิงลภัสรดา สุทธิประภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
7. เด็กหญิงลักษมีกานต์ เรียงพรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6