?กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565?

?วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07.30 น. ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยกิจกรรมในภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
?โดย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอโพนพิสัย
✔ภายใต้มาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด