?สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565?

?วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น? ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน
?โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯในครั้งนี้