?การประชุมชี้แจงการสำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน กรณีรวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 ?

?วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น ? ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย จ่าเอก พชร รักษ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน กรณีรวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

Loading