?การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ?

?วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA online ได้เข้าการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
?โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมต้อนรับการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทในการทำงาน ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
และ?ขอขอบคุณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้