?การประชุมพิจารณาการสร้างที่อยู่อาศัยนักเรียนขาดแคลน?

?วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ? เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม รร. บ้านกุดแคนโนนมันปลา
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพงษ์พิทยา มาตรา ผอ.รร บ้านกุดแคนโนนมันปลา นักวิชาการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมพิจารณาการสร้างที่อยู่อาศัยนักเรียนขาดแคลน กองทุนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อวางแผนเตรียมดำเนินการจัดสร้างบ้านนักเรียนของเด็กหญิงทยาตา บุญสาลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

Loading