?การประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุตเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ?

?การประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุตเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุตเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ในการลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ระว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Loading