🚩โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์ วPA เครือข่ายฯ ชุมช้างบ้านผือ 🚩

🚩วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 🚩 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการเปิดอบรม และบรรยายพิเศษใน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
🎀ทั้งนี้ นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ย้าย / ผู้ที่ได้บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ
🎤พร้อมนี้ นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นำทีมคณะวิทยากร บรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ กับคณะวิทยากร
👨‍👨‍👦 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ