?การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)?

?วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Loading