?การให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี?

?วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยนายมานิตย์ สนิทบรรเลง ผอ.รร.ชุมชนบ้านปากสวย รองประธานกรรมการฯ นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เข้าให้คำปรึกษาเพื่อให้การประเมินสัมฤทธิผลฯ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดคะแนนการประเมินและวิธีการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ รร.บ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี