🚩การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว 🚩

🚩วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ. โรงเรียนบ้านแบง นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์และนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศติดตามการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองกุ้งและโรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอโพนพิสัย