🚩การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ🚩

🎗วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.🎗
🎀นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคัดเลือกผลงาน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ (Active Learning)สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และเป็นการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) เพื่อที่จะคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช