🚩การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 5/2565)🚩

🚩วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. 🚩ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 5/2565) เพื่อรับแจ้งข้อราชการ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ของกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกภาคส่วน
🎗โดย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมฯ ในครั้งนี้