🚩ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 5/2565)🚩