🚩การประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐระดับ 3 ดาว🚩

🚩วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 🚩นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ. โรงเรียนบ้านแบง นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐระดับ 3 ดาว ของโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด และโรงเรียนบ้านโพธิ์