🚩การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน รร.ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และมอบนโยบายให้ นายประดิษฐ จัดโสภา ผอ.รร ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี รวมทั้งจุดเน้น สพฐ.ในจุดเน้นที่ 2 เรื่องความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) และจุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนแบบ Active Learning และได้ให้กำลังข้าราชการครู และเด็กนักเรียน ในกิจกรรมลูกเสือ ณ รร.ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี