?การประชุมในการเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน?

?วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.? ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 )

Loading