“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ประจำปี 2565 ณ รร.บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี?

?วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ?เวลา 13.30 น.
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ประจำปี 2565 1 กรกฎาคม 2565
?โดยนายพิทยา บริจาค ผอ.ลูกเสือ รร.บ้านวัดหลวง นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา กล่าวคำปฎิญาณ
? พร้อมนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่กองลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลุกเสือระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี