?วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ประจำปี 2565 ณ รร.บ้านโนนสวรรค์?

?วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ?เวลา 14.00 น.
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ประจำปี 2565 1 กรกฎาคม 2565 ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม ดังนี้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ โรงเรียนบ้านน้ำเป โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง โรงเรียนเตซะไพบูลย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว โรงเรียนบ้านตาลชุม ติดตามรูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่