เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปี 2565

  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[ประกาศรวมทุกภาษา]  [ภาษาไทย]  [ภาษาอังกฤษ]  [ภาษาจีน]  [ภาษาญี่ปุ่น]

เจตจำนง 2565-รวม

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบายคุณธรรม-no-gift

ประกาศนโยบายเขต

ประกาศนโยบายเขต

Loading