?การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 ?

?วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ. หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 ให้กับครูผู้สอนที่รับผิดชอบการประเมิน PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย
1️⃣.กลุ่มสาระการเรียนรูัภาษาไทย
2️⃣.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3️⃣.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และการเรียนรู้การเข้าใจงานระบบ PISA Online Testing ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022