?โครงการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service)?

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในงานจุด one stop service ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์