?โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย ?

?โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย ?
?วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565? เวลา 11.00 น.
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจแก่ นายชาตรี อุ่นเรือน ผอ.รร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย คณะครู และเด็กนักเรียน รร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่ได้ผ่านเข้ารอบที่ 1 และการเตรียมความพร้อมในการประเมินและนำเสนอผลงานออนไลน์ และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจาณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะเพื่อผ่านเข้ารอบระดับประเทศต่อไป  รูปภาพเพิ่มเติม